با گالری سروش زمان را در دست بگیرید 

گالری ساعت سروش

اطلاعات درباره گالری ساعت سروش نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

فروش
از پیش فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداختها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ ها و بستن فرصت ها
وب سایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبار
موجودی انبار و فعالیت های برنامه ریزی خود را مدیریت کنید
حسابداری
مدیریت حسابداری مالی و تحلیلی
خرید
سفارش های خرید، مناقصه ها و توافق نامه ها
پایانه فروش
رابط کاربر پسند PoS برای فروشگاه ها و رستوران ها
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
هزینه ها
ارسال، تایید و صدور مجدد فاکتور برای هزینه های کارمندان
استودیو
ایجاد و سفارشی سازی برنامه های اودوو
اسناد
مدیریت اسناد
مرخصی
مرخصی‌های با حقوق (PTO) اختصاص دهید و درخواست های مرخصی را بررسی کنید
استخدام
مراحل استخدام های خود را رهگیری کنید
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Overtime
Base of Track employee overtime
رویدادها
انتشار رویدادها، فروش بلیط ها
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال های خصوصی
مخاطبان
آدرس های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
تقویم
زمان بندی جلسات کارکنان
بازاریابی در رسانه های اجتماعی
مدیریت رسانه های اجتماعی و بازدید کنندگان وب سایت
تاییدها
ایجاد و اعتبار سنجی درخواست های تاییدیه
چت آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب سایت
نظر سنجی‌ها
نظرسنجی خود را ارسال کنید و یا به صورت زنده به اشتراک بگذارید.
حضورغیاب ها
حضور و غیاب کارمند را رهگیری کنید
بازاریابی با پیامک
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک ها
بارکد
از اسکنر بارکد برای پردازش عملیات تدارکات استفاده کنید
یادداشت‌ها
کارهای خود را با یادداشت ها سازماندهی کنید
مدیریت مهارتها
مهارتها، دانش و رزومه کارمندانتان را مدیریت کنید
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
ارسال از طریق FedEx
ارسال با پست ایران
مشاغل آنلاین
روند استخدام آنلاین خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
درگاه پرداخت به‌پرداخت ملت
Payment Provider: Behpardakht Implementation
درگاه پرداخت زرین پال
Payment Provider: Zarinpal Implementation
Account Cheque
Account Cheque Life Cycle Management
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes

جدول حساب‌ها و بسته‌های بومی‌سازی نصب شده

Iran - Lead Generation
Iran Localization of Generate Leads/Opportunities based on country, industries, size, etc.
Iran - Hr Expense Extract
Iran Localization of Extract data from expense scans to fill them automatically
Iran - Point of Sale
رابط کاربر پسند PoS برای فروشگاه ها و رستوران ها
Iran - Customer Portal
Iran Localization of Portal
Iran - SMS - Tashilgostar
Iran Localization of Tashilgostar SMS Gateway for odoo
جدول حساب‌های چندزبانه
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Sale
Iran - Surveys
Iran Localization of Surveys
Iran - Web Studio
Iran Localization of Web Studio
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Online Jobs
Iran Localization of Manage your online hiring process
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - Expenses
Iran Localization of Submit, validate and reinvoice employee expenses
Iran - Time Off
Iran Allocate time off and follow time off requests
Iran - Time off Gantt
Iran Localization of Gantt view for Time Off Dashboard
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Payroll with Accounting
Iran Localization of Payroll with Accounting
Iran - Payroll - Attendance
Iran Localization of Payroll - Attendance
Iran - Payroll tax report
Iran Localization of Payroll
Iran - Hr Salary Attachment
Iran Localization of Payroll
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Payroll Insurance
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Work Entries - Attendance
Iran Localization of Create work entries from the employee's attendances
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Payroll Insurance Account
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Mail
Iran Localization of Odoo Mail
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Spreadsheet
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Spreadsheet Accounting Formulas
Iran Localization of Spreadsheet Accounting formulas
Iran - Spreadsheet dashboard
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Overtime account
Iran Localization of Overtime
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Analytic Accounting
Iran Localization of Analytic Accounting
Iran - Approvals
Iran Localization of Approvals
Iran - Approvals - Purchase
Iran Localization of Approvals - Purchase
Iran - Barcode in Mobile
Iran Localization of Barcode scan in Mobile
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Approvals - Purchase
Iran Localization of Approvals - Purchase
Iran - Documents
Iran Localization of Document management
Iran - Documents - Accounting
Iran Localization of Invoices from Documents
Iran - Documents Spreadsheet
Iran Localization of Documents Spreadsheet
Iran - Events Organization
Iran Localization of Events Organization
Iran - Event CRM
Iran Localization of Event CRM
Iran - Events Sales
Iran Localization of Events Sales
Iran - Gamification
Iran Localization of Gamification
Iran - CRM Gamification
Iran Localization of CRM Gamification
Iran - Attendances
Iran Localization of Track employee attendance
Iran - HR Attendance Holidays
Iran Localization of Attendance Holidays
Iran - Time Off in Payslips
Iran Localization of Time Off in Payslips
Iran - Recruitment
Iran Localization of Track your recruitment pipeline
Iran - Recruitment Reporting
Iran Localization of Recruitment Reporting
Iran - Skills Management
Iran Localization of Manage skills, knowledge and resume of your employees
Iran - Skills Certification
Iran Localization of Skills Certification
Iran - Work Entries - Contract
Iran Localization of Manage work entries
Iran - Time Off in Payslips
Iran Localization of Manage Time Off in Payslips
Iran - Live Chat
Iran Localization of Chat with your website visitors
Iran - Coupons & Loyalty
Iran Localization of Use discounts, gift card, eWallets and loyalty programs in different sales channels
Iran - OdooBot
Iran Localization of Add OdooBot in discussions
Iran - Email Marketing
Iran Localization of Design, send and track emails
Iran - Mass mailing on lead / opportunities
Iran Localization of Add lead / opportunities UTM info on mass mailing
Iran - Mass mailing on sale orders
Iran Localization of Add sale order UTM info on mass mailing
Iran - SMS Marketing
Iran Localization of Design, send and track SMS
Iran - Notes
Iran Localization of Organize your work with memos
Iran - Payment Engine
Iran Localization of The payment engine used by payment provider modules.
Iran - Payment Provider: Custom Payment Modes
Iran Localization of A payment provider for custom flows like wire transfers.
Iran - Point of Sale - Coupons & Loyalty
Iran Localization of Use Coupons, Gift Cards and Loyalty programs in Point of Sale
Iran - Pos Sale Customization
Iran Localization of Pos Sale
Iran - Product Matrix
Iran Localization of Technical module: Matrix Implementation
Iran - Purchase enterprise
Iran Localization of Advanced Features for Purchase Management
Iran - Purchase Stock
Iran Localization of Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills for Stock
Iran - Sales
Iran Localization of From quotations to invoices
Iran - Sale Product Configurator
Iran Localization of Configure your products
Iran - Sale Matrix
Iran Localization of Add variants to Sales Order through a grid entry.
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran Localization of Quotation, Sales Orders, Delivery & Invoicing Control
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - SMS gateway
Iran Localization of SMS Text Messaging
Iran - Snail Mail Follow-Up
Iran Localization of Extension to send follow-up documents by post
Iran - Social Marketing
Iran Localization of Manage your social media and website visitors
Iran - Social CRM
Iran Localization of Social CRM
Iran - Social Demo Module
Iran Localization of Get demo data for the social module
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - Barcode
Iran Localization of Use barcode scanners to process logistics operations
Iran - UTM Trackers
Iran Localization of UTM Trackers
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Website Events CRM
Iran Localization of Website Events CRM
Iran - Advanced Events
Iran Localization of Sponsors, Tracks, Agenda, Event News
Iran - Website Live Chat
Iran Localization of Chat with your website visitors
Iran - Website Partner
Iran Localization of Partner module for website
Iran - Product Comparison
Iran Localization of Allow shoppers to compare products based on their attributes
Iran - eCommerce Delivery
Iran Localization of Add delivery costs to online sales
Iran - Coupons, Promotions, Gift Card and Loyalty for eCommerce
Iran Localization of Use coupon, promotion, gift cards and loyalty programs in your eCommerce store
Iran - Website Sale Product Configurator
Iran Localization of Bridge module for website_sale / sale_product_configurator
Iran - Product Availability
Iran Localization of Manage product inventory & availability
Iran - Events
Iran Localization of Events
Account Cheque - Iran
Iran Localization of Account Cheque Life Cycle Management
Iran - Assets Management
Iran Localization of Assets Management
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoices & Payments