تا 1 میلیون تومان
تا 2 میلیون تومان
تا 3 میلیون تومان
تا 5 میلیون تومان

ویژگی اول

این سه ستون را به تناسب طراحی مورد نیاز خود تغییر دهید. جهت تکثیر، حذف و یا انتقال ستون‌ها، ستون مورد نظر را انتخاب نموده و برای انجام عمل خود از آیکون‌های بالا استفاده کنید.

ویژگی دوم

برای افزودن ستون چهارم، اندازه این سه ستون را با استفاده از آیکون راست هر بلوک، کمتر کنید. سپس برای ایجاد ستون جدید، یکی از ستون‌ها را تکثیر کنید.

کیفیت

عنوان ویژگی

کارت یک مخزن محتوای انعطاف پذیر و توسعه پذیر است. این کارت شامل گزینه‌هایی برای سربرگ و پابرگ‌ها، محتواهای گوناگون، رنگ‌های پس‌زمینه متنی و گزینه‌های قدرتمند نمایش است.

ویژگی سوم

تصویر بالایی را حذف نموده و یا آن را با تصویری که بیانگر پیام شماست جایگزین کنید. برای تغییر استایل گوشه گرد بر روی تصویر کلیک کنید.

اسنیپت پویای شما در اینجا نمایش داده خواهد شد... این پیام به این دلیل نمایش داده می‌شود که چون فیلتر و قالبی برای استفاده ارائه نکرده‌اید.